Dodaj do ulubionych Mapa strony
Drabina Rozwoju Kobiet

Projekt DRABINA ROZWOJU KOBIET powstał przy Fundacji DRABINA ROZWOJU.


Celem   jest  wspieranie  kobiet na ich kolejnych etapach i szczeblach rozwoju, pomaganie  im w łączeniu różnych ról życiowych.  Wspieramy  przedsiębiorczość i kreatywność kobiet  ale także chcemy zająć się kobietami, dla których bariery i ograniczenia jakie zgotowało im życie są tak duże, że realizacja bardziej osobistych pragnień wydaje się  zbyt odległa.


 PANDEMIA 

Wybuch pandemii radykalnie zmienił nasze życie i model pracy. Obecna sytuacja wpływa na zdrowie fizyczne, psychiczne, poczucie niepewności i izolacji, a także zatarcie granic między godzinami pracy a życiem prywatnym. Z licznych badań wynika, że negatywne skutki obecnej sytuacji w znacznie większym stopniu odczuwają kobiety, które doświadczają większego obciążenia, łącząc obowiązki zawodowe z domowymi i opiekuńczymi. Brak kontaktu osobistego ze znajomymi, izolowanie się od świata zewnętrznego wpływa na nasze samopoczucie. Napięcie i brak poczucia bezpieczeństwa powoduje, że często działamy emocjonalnie.  To wszystko powoduje permanentny stres i duże obciążenie psychiczne. Pandemia może potrwać kilkanaście miesięcy, a jej skutki będą odczuwalne nawet latami. Dlatego tak ważne jest żebyśmy umieli radzić sobie w tej trudnej sytuacji.

 

SKUTKI PANDEMII  możemy podzielić na różne obszary, które wymagają wsparcia. 

  •  STATUS MATERIALNY 

Z badania wynika, że podczas pandemii zwiększył się problem z terminowym regulowaniem zobowiązań dotyczy 12,2 proc. mężczyzn. W przypadku kobiet odsetek ten wynosi 19,3 proc. ( BIG InfoMonitor). Panie przeważnie samodzielnie wychowują dzieci po rozstaniu z partnerem, w większości przypadków bez wsparcia alimentacyjnego. Największe tego typu trudności widoczne są w obrębie grupy osób w wieku 23-35 lat (21,3 proc.), a najmniejsze – 56-80 lat (6,50 proc.)   Jak wynika z raportu „Mama – Warszawianka” przygotowanego przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką, aż 24 proc. ankietowanych straciło zajęcie zarobkowe od początku pandemii. Ponad połowa z badanych nie obawia się utraty pracy, ale 48 proc. respondentek obawia się utraty pracy przez swoich bliskich, bo już 4 proc. z nich to spotkało. Wśród 28 proc. ankietowanych wynagrodzenia zostały obniżone z powodu pandemii, u 12,6 proc. zarobki spadły od 20 do 50 proc. Wprowadzane w związku z sytuacją epidemiczną ograniczenia działalności doprowadziły do zapaści w turystyce, gastronomii, branży eventowej, kosmetycznej, fryzjerskiej czyli mocno dotyczącej branży , w których pracują kobiety.

  •  WZROST DOŚWIADCZANIA PRZEMOCY 

Wszelkie statystyki na ten temat są jednoznaczne: w czasie pandemii wzrósł odsetek osób dotkniętych przemocą domową. Jest to zjawisko szczególnie niepokojące. Tysiące kobiet jest uwięzionych w domach ze swoimi agresywnymi partnerami. Dane od organizacji pozarządowych ( Centrum Praw Kobiet )  potwierdzają, że podczas kwarantanny wzrosła o 50 procent liczba przypadków przemocy uwarunkowanej płcią.  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy ze specjalistami rekomenduje otwarcie nowych możliwości pomocy dla kobiet np. schroniska, telefony zaufania, grupy wsparcia etc.   

  • KRYZYS PSYCHICZNY

 Raport z badań Szczęście i kobiecość w czasie zmian  ( Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. ) pokazuje że więcej  niż 1/3 Polek odczuwa poważaną stratę emocjonalną związana z pandemią.  Wiele kobiet skarży się na mniej stabilny niż przed pandemią nastrój. Doskwiera im częściej irytacja, podenerwowanie, zły humor. To skutki przeciążenia i stresu, który w naturalny sposób przekłada się na stan emocjonalny. Nieprzewidywalność życia i nagle wykształcona świadomość ograniczonego wpływu na to, co ono niesie są dla wielu trudne do zniesienia.  Już sama niemożność zaplanowania czegokolwiek, od wakacji do pierwszego dnia szkoły wytrąca z równowagi i sprawia, że Polki czują duże napięcie. Uczucie utraty porządku świata wywołuje negatywne emocje, potęgowane często poprzez brak ruchu. Wysiłek fizyczny, nawet lekki, który w innych okolicznościach byłby katalizatorem napięć i mógłby pomóc utrzymać się w dobrej kondycji psychicznej stał się trudniej dostępny.  Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego zbadali wpływ pandemii na zdrowie psychiczne Polaków. Okazuje się, że najwięcej badanych, bo aż 71 proc., cierpi na objawy zaburzenia adaptacyjnego. Są to brak snu, poczucie niepokoju, a także nadmierna koncentracja na sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. 62 proc. badanych odpowiedziało, że boją się o przyszłość: 23porc. często martwią się o pracę, sytuację finansową i zdrowie.  Epidemia  jest postrzegana jako wydarzenie traumatyczne. Objawy  zespołu Stresu pourazowego odczuwa 37 proc. badanych. Mamy  więc do czynienia ze znaczącym wzrostem liczby osób cierpiących na zaburzenia związane z traumą i stresem.  Cierpimy również na depresję. Jesteśmy przygnębieni, mamy obniżony nastrój, problemy z koncentracją, a także ze snem. W stopniu nasilonym takie objawy zgłasza prawie 40 proc. badanych.

 W najbliższych latach może się okazać, że zabraknie takiej bezpiecznej bazy i pomocy psychologicznej. Ludzie będą w ciągłym stanie pogłębiającego się napięcia z powodu następstw epidemii, zwłaszcza ekonomicznych. A wiemy z różnych innych badań, że sytuacja materialna ma ogromne znaczenie dla zdrowia psychicznego.  W kolejnym badaniu ( 82% procent stanowiły kobiety)  przeprowadzonym przez Uniwersytet Medyczny im. Powstańców Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Zakład Medycyny wskazano ,że pandemia COVID–19 w znaczący sposób wpłynęła na kondycję psychiczną Polaków, powodując wzrost poczucia lęku, strach oraz obawę o przyszłość. 71% ankietowanych w różnym stopniu wykazało lęk o różnym stopniu natężenia, przy czym 44% respondentów uzyskało wynik w skali występowania cech zespołu lęku pourazowego.  Kobiety znamiennie częściej wykazują tendencje do zaburzeń lękowych w dobie pandemii aniżeli mężczyźni. Istnieje ogromna potrzeba wsparcia psychicznego Polaków w dobie tego trudnego okresu.  

 

 

 

 

 

Partnerzy i Patroni Medialni


Enea   Polskie RadioCopyright © Drabina Rozwoju Kobiet