Dodaj do ulubionych Mapa strony
O nas
Klub DRABINA ROZWOJU KOBIET powstał przy Fundacji DRABINA ROZWOJU, która prowadzi od 10 lat projekty psychoedukacyjne i rozwojowe dla kobiet, rodzin, dzieci i młodzieży.
Klub Drabina Rozwoju Kobiet został stworzony z myślą o kobietach i przez kobiety. Inspiracją powstania klubu jest nasze głębokie przekonanie, że każdy ma prawo sięgać po spełnione życie. Jesteśmy przekonane, że kobiety mogą pomagać sobie wzajemnie Warto walczyć o to, by nasze ograniczenia nie zamykały nam drogi do rozwoju. Kobiety na całym świecie, pomimo, że mają różne drogi życiowe, mają podobne dylematy, pytania, kłopoty, pragnienia i marzenia.
DRABINA ROZWOJU KOBIET wspiera kobiety na ich kolejnych etapach i szczeblach rozwoju, pomaga im w łączeniu różnych ról życiowych. Chcemy wspierać przedsiębiorczość i kreatywność kobiet ale także chcemy zająć się kobietami, dla których bariery i ograniczenia jakie zgotowało im życie są tak duże, że realizacja bardziej osobistych pragnień wydaje się zbyt odległa.
Głównym założeniem klubu jest stworzenie samopomocowych mechanizmów w środowisku kobiecym, tak by inspirować wszystkie kobiety do dbania o własne potrzeby, samorozwój. Jednocześnie chcemy, aby kobiety sięgając po określone środki służące do zaspakajania swoich potrzeb, pomagały innym kobietom, dla których dostęp do różnych dóbr jest bardzo ograniczony.

Klub Drabina Rozwoju Kobiet skupia i integruje:

Kobiety Aktywne, Przedsiębiorcze i Wspierające - te które chcą rozwijać siebie, a jednocześnie chcą nieść pomoc kobietom w trudnych sytuacjach życiowych.

Kobiety w trudnej sytuacji życiowej - te potrzebujące pomocy materialnej i psychologicznej m.in. samotne matki, kobiety długotrwale bezrobotne

Kobiety Ambasadorki - te znane szerszej opinii społecznej w związku z wykonywanym zawodem lub zaangażowaniem społecznym.

Partnerzy i Patroni Medialni


Enea   Polskie RadioCopyright © Drabina Rozwoju Kobiet